top of page

Hvad koster stress?

 

Hvilke konsekvenser har stress?

Arbejdsrelateret stress pga psykisk arbejdsbelastning har store konsekvenser:

 

 • 35.000 danskere er sygemeldt pga. stress – hver dag

 • 10 - 12% har symptomer på alvorlig stress hver dag

 • 1,5 million ekstra fraværsdage pr. år

 • 500.000 kontakter til egen læge pr. år

 • 30.000 hospitalsindlæggelser pr. år

 • 3.000 førtidspensioner pr. år

 

Hvad koster stress?
 • 1.400 danskere dør hvert år af stress

 • Det koster ca. 500.000 kr. at erstatte en sygemeldt akademisk medarbejder

 • En stresssygemeldt mellemleder eller ekspert koster op mod 2 mio. kr. for virksomheden

 • 430.000 danskere – svarende til 10-12 % lider af alvorlig stress

 • 70% af alle danskere føler sig stressede

 • Stress koster 1 ½ million ekstra fraværsdage om året

 • Sygedagpenge relateret til stressramte koster 8 mia kr om året

 • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser

Kilder: Statens institut for folkesundhed 2006, 2010 og 2013, Beskæftigelsesministeret og Arbejdsmiljøinstituttet

 

 

Du kan læse mere om konsekverne af stress her:

Udviklingen i stress

Alder

Aldersgrupper og køn

Uddannelse

Beskæftigelsesgrupper

Samlivsstatus

 

bottom of page